نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: گردشگري در گذر تاريخ

 1. Mahantara9 آواتار ها
  Mahantara9
  کاربر تازه وارد
  Oct 2019
  5
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال

  گردشگري در گذر تاريخ

  سميرا محب.علي. - سفر و گردشگري از ديرباز با آدمي عجين بوده است. نخستين دلايل سفر از جايي به جاي ديگر در انسان.هاي ابتدايي بر اساس جستجوي غذا و فرار از دشمن شکل گرفت. بشر نخستين سفر را بر اساس يک غريزه دروني و با الهام از فرار حيوانات و يا کوچ پرندگان آموخت.

  در گذر تاريخ و شکل.گيري مدنيت و تمدن در گوشه.هايي از دنيا دلايل حرکت از جايي به جاي ديگر شکل ديگري به خود گرفت. انگيزه.ها تغيير يافت و سفر به معناي امروزي پايه.گذاري شد. بر اين اساس سفر و گردشگري در گذر تاريخ را مي.توان در چهار مقطع تاريخي دوران.باستان، قرون.وسطي، رنسانس و دوران معاصر بررسي کرد.

  سفر و گردشگري در دوران.باستان
  در اين مقطع که از ابتداي خلقت بشر تا قرون وسطي را شامل مي.شود انسان نخستين جوياي غذا و گريزان از حمله دشمن از جايي به جاي ديگر حرکت کرد. پس از آن مبادلات کالا به کالا شکل گرفت که اين مبادلات نيز نيازمند حرکت انسان در گستره جغرافيايي اطراف خود بود. اما با شکل.گيري تمدن.هاي بزرگ بشر از فرصت.هاي ديگري براي تفريح و سرگرمي علاوه بر تجارت و شکار بهره.مند شد، به طوري که راه.ها توسعه پيدا کرد.

  در امپراتوري بزرگ ايران، جاده.هاي ابريشم و ادويه براي اين منظور پي.ريزي شد تا علاوه بر تجارت مسيري براي حرکت مسافران باشد. در امپراتوري رم نيز سيستم گسترده جاده.اي در قرن دوم پيش از ميلاد شکل گرفت.

  وجود کاروانسراها در مسيرهاي ايران و وجود مهمانسراها در سيستم جاده.اي رم که هر 30 مايل به 30 مايل در نظر گرفته شده بود نيز آغازي بر طرح.ريزي گردشگري بود. سفرهاي تجاري رم نيز به اندازه.اي پيشرفته بود که 25 درصد از واردات يک کاروان به عنوان عوارض در گمرک.هاي ابتدايي آن زمان دريافت مي.شد. مسافرت با خطوط دريايي و هم.زماني آن با ضرب سکه نيز از ديگر ابتکاراتي بود که اين.بار يونانيان آن را در توسعه گردشگري به کار بستند و ديگر اينکه کتاب «راه.هاي يونان» نوشته پوسانياس را مي.توان نخستين کتاب گردشگري ناميد که در دوران.باستان به رشته تحرير درآمد.

  سفر و گردشگري در قرون وسطي
  قرن پنجم تا 14 ميلادي به قرون وسطي شهرت دارد، يعني زماني که کليسا در تمام ابعاد زندگي بشر حاکميت پيدا کرد. در اين دوران فعاليت.هاي اقتصادي و تجاري ناامن شد، زيرساخت.هاي دوران باستان از جمله جاده.ها از بين رفت و نا.امني سراسر اروپا را فرا گرفت.

  نکته بارز در گردشگري اين دوران سفرهاي مذهبي است. قرن 11 تا 14 اوج سفرهاي مذهبي است. ديدن کليساها نخستين اولويت مسافر بود. زيارت مکه نيز در قرن ششم ميلادي براي مسلمانان از اهداف مهم سفر بود. سفرهاي مارکوپولو در اين دوران - قرن 13 - آغاز شد و کتاب مارکوپولو به عنوان نخستين منبع اطلاعاتي غرب درباره زندگي شرق در همين دوران به رشته تحرير درآمد. در اواخر اين دوران مهمانخانه.ها توسعه پيدا کرد و نخستين نمونه غذاخوري.ها نيز در قرون وسطي در سفرهاي دسته جمعي عرضه شد.

  دوران رنسانس
  قرن 14 تا 17 ميلادي را رنسانس مي.نامند و اين دوران تحولات گردشگري از رنسانس تا جنگ جهاني دوم را شامل مي.شود. علم، آموزش، فرهنگ و هنر حرف نخست را در دوران رنسانس مي.زنند. مسافرت.ها اغلب 2 تا سه ساله است و سفرهاي سياسي و تورهاي دانشگاهي به عنوان مهمترين گونه.هاي سفر مطرح مي.شوند.

  همچنين سفرهاي اکتشافي اروپاييان در اين دوران به اوج مي.رسد. در دوران رنسانس ريشه گردشگري امروزي شکل گرفت و اين امر با توسعه گراندتورها در قرن 17 و 18 ميلادي آغاز شد.

  گراندتورها تورهايي مخصوص اشراف.زادگان و نجيب.زادگان انگليسي بود که توسط ملکه اليزابت دوم راه.اندازي شدند. اين افراد در تورهاي 300 تا 400 نفره، 2 تا سه سال در سفر بودند تا با نحوه اداره کشورهاي ديگر آشنا شوند. آنها سپس به کشور خود باز مي.گشتند و علوم آموخته شده را در کشورشان به کار مي.بستند.

  در دوران رنسانس همچنين نخستين مسافرت کارواني در قرن 15 ميلادي انجام شد که از ونيز به بيت.المقدس مسافران را جا به جا کردند. برگه.هاي اعتباري نيز در همين دوران شکل گرفت. همچنين راهنماي سفر گراندتورها در سال 1778 که توسط توماس.نوگنت به رشته تحرير درآمد، مهمترين و پرفروش.ترين کتاب در دوران رنسانس شناخته شد.

  دوران معاصر
  در اين دوران گردشگري پس از جنگ.جهاني دوم مورد توجه قرار مي.گيرد. پس از جنگ جهاني دوم و هم.زمان با انقلاب صنعتي يعني سال.هاي 1750 تا 1850 گردشگري معاصر با مسافرت.هاي تفريحي يک روزه شکل گرفت. ويژگي انقلاب صنعتي توليد انبوه بود. توليد انبوه اوقات فراغت را در زندگي بشر پيش آورد و با تغيير الگوي مثبت از روستايي به شهري و صنعتي موجب فاصله گرفتن انسان از طبيعت و ايجاد خلا در زندگي او شد.

  از سوي ديگر توليد انبوه سطح درآمد را بالا برد و قشر متوسط جامعه يا طبقه کارگر شکل گرفت و بر همين اساس سفر عمومي شد؛ در حالي که پيش از اين در انحصار اشراف.زادگان بود. از اين پس در تعطيلات پايان هفته که ابتدا يک روز و سپس 2 روز بود هجوم بسياري از افراد به نقاط جذاب آغاز شد؛ توليد انبوه موجب شد تا «mass tourism» يا توريسم انبوه شکل بگيرد.

  توريسم انبوه
  توريسم انبوه آغازي براي گردشگري مدرن شد. در توريسم انبوه سفرها اقتصادي بود. گروه.هايي با تعداد زياد و بدون توجه به اثرات منفي و مخرب زيست.محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مقاصد خاص را انتخاب کرده و در تعطيلات آخر هفته به آن هجوم مي.بردند؛ بيشترين جاذبه.هاي گردشگري اين زمان نيز تفريحگاه.هاي کنار دريا و چشمه.هاي آب معدني بود. اما توريسم انبوه خسارات زيادي به بار آورد آورد. بنابراين گروه.هاي بسياري در برابر آن موضع.گيري کرده و آن را امري منفي دانستند؛ اما موافقان پديده گردشگري آن را امري مثبت مي.دانستند.

  گروه.هاي تعامل.گرا در دهه 1960 هم به جنبه.هاي مثبت و هم به جنبه.هاي منفي گردشگري پرداختند و سرانجام گردشگري جايگزين شکل گرفت و گردشگري مسوول، گردشگري نرم يا گردشگري پايدار نامگذاري شد که همگي آنها تقريباً يک مفهوم را داشتند.

  اصول گردشگري پايدار يا جايگزين
  گردشگري پايدار يا جايگزين از اصولي برخوردار است که بر اساس آن توسعه پايدار در گردشگري ممکن مي.شود. بر طبق اين اصل استفاده از منابع بايد به گونه.اي باشد که امکان استفاده براي نسل.هاي آينده نيز وجود داشته باشد. در گردشگري پايدار از منابع به نوعي استفاده مي.کنيم که علاوه بر اينکه موجب فرسايش نمي.شويم باعث افزايش آن مي.شويم (مانند گونه.هايي از اکوتوريسم)؛ در گردشگري پايدار عدالت بين نسلي حاکم است.

  در گردشگري پايدار استفاده از منابع بايد به گونه.اي باشد که تجربه گردشگر دچار اخلال نشود، به عبارتي گردشگر تجربه.اي ناب داشته باشد و به جاذبه.ها موزه.اي نگاه نکند. منافع گردشگري بايد بيشتر متوجه جامعه بومي باشد. به باورها و سنت.هاي مردم جامعه محلي احترام بگذاريم. اطلاع.رساني و آموزش به گردشگران و مردم جامعه محلي يا جامعه بومي نيز بايد به درستي انجام شود.

  نخستين.هاي گردشگري
  سده 16 تا 19 ميلادي انواع مختلف کشتي.هاي مسافرتي ساخته شد. در نخستين سال.هاي سده 19 کشتي بخار ساخته شد و مسافران توانستند سراسر اقيانوس اطلس را کمتر از چهار روز بپيمايند.

  در سال 1841 «توماس کوک» نخستين تور مسافرتي دور دنيا را اجرا کرد. در آخرين سال.هاي سده 19 راه.آهن بزرگترين وسيله مسافرتي شد. در نخستين سال.هاي سده 20 شرکت خودرو توليد انبوه خودرو را آغاز کرد و دولت آلمان و امريکا نيز اتوبان و بزرگراه ساختند.

  در سال 1903 نخستين پرواز توسط برادران رايت با کيتي.هاک انجام شد. پس از جنگ جهاني اول، مسافرت با هواپيما شيوه مسافرتي شد و اروپا در اين زمان پيشگام بود. در طول جنگ جهاني دوم، مسافرت هوايي ميان قاره.ها انجام شد.

  قطار سريع.السير براي نخستين.بار در سال 1965 در ژاپن ساخته شد. در سال 1953 نخستين هواپيمايي که مسافران را جا.به.جا کرد هواپيماي دو موتور ملخ.دار بود که 21 مسافر را حدود 305 کيلومتر جا.به.جا کرد. بوئينگ 747 در سال 1970، تعداد 500 مسافر را جا.به.جا کرد. هواپيماي کنکورد در سال 1976 آغاز به کار کرد که به دليل هزينه بالاي سوخت و سودآور نبودن و همچنين آلودگي صوتي کنار گذاشته شد.
  بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی بدون کلاس (طبق تحقیقات جدید)
  این نکات را بکار ببرید تا رزومه تان در بین سایر رزومه ها بدرخشد!
  معرفی ۵ موسسه برتر آموزش زبان انگلیسی در ایران (عمومی،تافل و آیلتس)
  آموزش زبان نصرت
  و نخستين.هاي صنعت هتلداري
  صنعت تامين غذا 4 هزار سال پيش از ميلاد مسيح يعني در زمان امپراتوري رم شکل گرفت. در اين زمان فروشگاه.هايي براي عرضه غذا و نوشابه وجود داشت. در سده 15 ميلادي نيز مهمان.پذيرهايي که جنبه بازرگاني داشتند در اروپا ساخته شدند.

  نخستين مهمان.پذيرها به نام «تختخواب و صبحانه» در خانه.هاي شخصي شکل گرفت. در آخرين سال.هاي سده 17 و آغاز سده 18 ميلادي نيز نخستين هتل.هاي امروزي ساخته شدند. در سال.هاي پاياني سده 18 براي نخستين.بار واژه رستوران به کار برده شد. در سال.هاي پاياني دهه 1950 نيز هتل.هاي بين.المللي ساخته شدند.
  ویرایش توسط reza_m261 : 10-12-2019 در ساعت 11:20 PM
  #1 ارسال شده در تاريخ 10-09-2019 در ساعت 02:16 PM

 2. honarfardi6 آواتار ها
  honarfardi6
  کاربر تازه وارد
  Oct 2019
  1
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال

  گردشگری در گذر تاریخ

  از دوره های بسیار کهن به صورت های مختلف نوعی از گردشگری و جهانگردی رواج داشته است. مردم در تمدن های ماقبل تاریخ هم مجبور به جابه حایی بودند تا غذا به دست بیاورند، از خطر دوری کنند و یا به مناطق دارای آب و هوای بهتر بروند.
  ویرایش توسط reza_m261 : 10-10-2019 در ساعت 03:52 PM
  #2 ارسال شده در تاريخ 10-10-2019 در ساعت 03:11 PM

 3. فهیم آواتار ها
  فهیم
  کاربر تازه وارد
  Oct 2019
  1
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال

  سفر بدون دغدغه

  نقل قول نوشته اصلی توسط honarfardi6 نمایش پست ها
  از دوره های بسیار کهن به صورت های مختلف نوعی از گردشگری و جهانگردی رواج داشته است. مردم در تمدن های ماقبل تاریخ هم مجبور به جابه حایی بودند تا غذا به دست بیاورند، از خطر دوری کنند و یا به مناطق دارای آب و هوای بهتر بروند.
  گردشگری یکی از نیازهای امروز برای همگی ماست. سفر رفتن کمک می کنه از تمام فشارهایی که ممکنه رومون باشه خالی بشیم و به آرامش برسیم اما چیز که خیلی مهمه اینه که محل اقامتمون کجا باشه ، هزینه سفرمون چقد میشه؟ و خیلی فکرای دیگه. موضوعی که من تازه باهاش آشنا شدم پیدا کردن یه جایی برای اقامت پیش از سفر بصورت آنلاینه که کمک می کنه بخشی از دغدغه های سفر حذف بشه و نگرانی اقامت رو نداشته باشیم. تو سفری که من امسال به شمال داشتم تونستم محل اقامتمو با سلیقه و بودجه خودم قبل سفر تعیین کنم. یه ویلا اجاره کردم و این موضوع انگار یه بار سنگین از رو دوش من برداشت. من با این سایت از طریق یکی از دوستام آشنا شدم که اونم قبل من سفر رفته بود و خیلی از این موضوع راضی بود. لینک این سایت می زارم اگه شما هم دوست داشتین یه سفر پیش بینی شده داشته باشین سری به این سایت بزنین. جورپین - اجاره ویلا یه خوبی که اجاره ویلا آنلاین داشت این بود که من وقتی خونه بودم و داشتم رو بودجه ام برنامه ریزی می کردم و مقدمات سفر رو می چیدم دقیقا میدونستم هزینه اقامتم چقد میشه. شما هم امتحان کنید حتما خوشتون میاد.
  #3 ارسال شده در تاريخ 10-13-2019 در ساعت 02:51 PM

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 7

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •