میلان

میلان یک مقصد عالی برای خرید است و جست.وجو به دنبال کالاهای مد روز، یکی از کارهای متداول در خیابان.های میلان است. بنابراین شیک.ترین کت خود را بپوشید و به گزینشی.ترین فروشگاه قدم گذاشته و مراقب چشم همیشه هوشیار پلیس باشید. شما می.توانید به فروشگاه چهارگوش طلایی (Golden Quadrilateral) که تمام برندهای سطح بالا در آن وجود دارد رفته و در شیرینی.پزی.های دوست.داشتنی و خانوادگی چیزی بخورید و به لباسی که دیگران پوشیده.اند و وسایلی که حمل می.کنند نگاه کنید.

لندن

لندن ممکن است به دلیل آب و هوای خیلی بد و مردم پرافاده خود، مکانی غیر جذاب به نظر برسد، اما اجازه ندهید که این موارد به برنامه.های شما برای خرید در آنجا آسیبی وارد کند. مردم لندن بسیار شیک و مد روز هستند و شما می.توانید از آن.ها راهنمایی.های مفیدی گرفته و از مغازه.های آن.ها برای کمد خود مجموعه.ای از لباس.های مد روز تهیه کنید. سوار مترو شده و در ایستگاه پل شوالیه.ها (Knightsbridge) پیاده شوید و به فروشگاه مشهور هارودز Harrods بروید. شما می.توانید به هر خیابان دیگری در لندن که معماری زیبایی دارد رفته و باز هم مغازه.هایی را پیدا کنید که خرده.ریز و وسایل زینتی مورد نیاز خود را از آن.ها خریداری کنید.