لیفتراک برقی یکی از انواع لیفتراک می باشد که برای جابه جایی بار در انبار استفاده می شود که دارای مزیت های زیر می باشد:

عدم تولید آلودگی به دلیل استفاده از نیروی برق باطری

مانور پذیری بالا در محیط های کوچک

هزینه نگه داری کم تر

طول عمر بیشتر

هزینه سوخت کم تر نسبت به بنزین و گازوئیل

مناسب برای مواد غذایی-جاهای بهداشتی و سالم برای محیط زیست